RODO

Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest GALERIA KROSNO SP. Z O.O. ul. Legionów 17, 38-400 Krosno, TELEFON: 669 334 237.

 

 Ponadto, informujemy, że:

·         Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez firmę GALERIA KROSNO SP.Z O. O. wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy sprzedaży oraz podjęcia niezbędnych działań związanych z realizacją tego zamówienia ( usługi) a także w celach kontaktowych.

·         Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, usługi biura rachunkowego,  usługi dostawy. Brak zgody skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy.

·         Inne operacje na podanych danych osobowych mogą być wykonywane wyłącznie po wyrażeniu odrębnej zgody.

·         Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy sprzedaży oraz przez okres potrzebny na zrealizowanie roszczeń wynikających z umowy sprzedaży (np. gwarancyjnej).

·         Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

·         Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody przed jej cofnięciem.

·         Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

·         Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, biuro rachunkowe, nie będą one przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

·         Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

·         Dane osobowe będą archiwizowane przez okres 6 lat do celów podatkowych. Po tym okresie zostaną usunięte z bazy danych firmy GALERIA KROSNO SP. Z O. O.